Oplossingen

Kwaliteitsmanagement en compliance

ISO, Arbo, Milieu en Compliance zijn onlosmakelijk verbonden met uw processen.  Koppel geldende wet- en regelgeving eenvoudig aan uw processen en verantwoordelijke functionarissen. Zie in een oogopslag welke processen te maken hebben met welke normen of maatregelen.

De voordelen van Sensus BPM Online

Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Sensus BPM Online biedt alle mogelijkheden om het behalen van een certificering te vereenvoudigen en naast het behalen van een certificering ook een solide kwaliteitsmanagementsysteem in te richten.

Zie welke normen of wetgeving betrekking hebben met welke processen
Weten wie verantwoordelijk is voor welke normen
Processen als sterk fundament voor kwaliteit en compliancy
Direct in control zijn van de AVG
Inzicht in informatiestromen veiligheid

Voorbeelden

Met Sensus BPM Online heeft u het juiste gereedschap voor een succesvolle implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem

Uw ISO normen gekoppeld aan uw processen

kwaliteitsmanagement voorbeeld 2

Exporteer rapporten van uw normen met de koppeling naar uw processen.

Overtuigd?

Probeer Sensus BPM Online zelf of laat een van onze collega’s u rondleiden