Sensus process management

Waarom Sensus?

Lang was Business Process Management (BPM) een geïsoleerd domein. Sensus process management doorbreekt die situatie. Intelligent Process Management van Sensus legt een directe verbinding met andere beleidsterreinen. Met de mogelijkheid om andere systemen volledig te integreren. Dat maakt van IPM een handzaam middel dat al deze beleidsterreinen dient.

Waarom kiezen voor Sensus process management?

Deze snel veranderende wereld vraagt van uw bedrijf om lenig te zijn, snel te reageren en voortdurend in beweging te blijven omdat teams, taken en doelen voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Deze tijd vraagt om bedrijven die nooit ophouden met leren.

 Maar deze zoektocht naar vooruitgang kent een aantal hardnekkige tegenstanders

  • onnodige complexiteit
  • het ontbreken van realtime, heldere feiten.
  • weinig samenhang en uitwisseling van kennis

Hoog tijd voor process management anno nu. Intelligent Process Management (IPM)

 Sensus IPM is gebaseerd op 3 peilers
  • Onze fascinatie voor processen
  • Onze drive om te verbeteren
  • Onze voorliefde om zaken eenvoudiger te maken.
Onze belofte aan u:

Wij zorgen voor zelfverbeterende organisaties, door processen te optimaliseren en ze allemaal met elkaar te laten communiceren. Wij maken procesmanagement slim en gebruiksvriendelijk (IPM)

 

 

Ons bedrijf

Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren, verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze online applicatie voor procesmanagement kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Procesmanagement is voor Sensus geen doel maar een middel om de diverse beleidsterreinen te dienen. Het is geen geïsoleerd domein, maar juist de verbindende factor met andere domeinen binnen een organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Daarom introduceerde Sensus process management in 2020 Intelligent Business Management, waarbij procesmanagement alle beleidsterreinen verbindt en daarmee een ideaal fundament vormt om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om verbeteringen consequent en organisatiebreed door te voeren. 

Overtuigd?

Probeer Sensus BPM Online zelf of laat een van onze collega’s u rondleiden