Voorbeeldprocessen voor Woningcorporaties

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) model

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Woningcorporaties digitaliseren en koppelen informatie over huurders, ook privacy gevoelige informatie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens. Voor woningcorporaties biedt dit vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals het verwerken van bankrekeningnummers en inkomensverklaringen etc. Wij hebben in samenwerking met een aantal Sensus BPM Online gebruikers uit de woningcorporatie branche de diverse AVG processen uitgewerkt, waarin AVG privacy gegevens worden verwerkt. Deze stellen wij kosteloos beschikbaar aan alle woningcorporaties.

Bekijk én bewerk de AVG processen gratis!
Bekijk en bewerk het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) procesmodel gemaakt met Sensus BPM Online.

Nog geen Sensus BPM Designer licentie? Registreer je voor onze trial en bewerk en bekijk het AVG voorbeeldproces geheel kosteloos!

how-it-works
Hans Bloemen

Hans Bloemen

BPM Specialist Woningcorporaties, Sensus process management

“Na jarenlang bij veel woningcorporaties over de vloer te zijn geweest, weet ik van het reilen en zeilen en de problematiek waar men tegenaan loopt. Al mijn kennis en ervaring is verwerkt in diverse Procesmodellen voor Woningcorporaties, waarin we diverse onderwerpen en thema’s hebben uitgewerkt. Dit AVG procesmodel kunt u gebruiken om zelf een start te maken met de inrichting van uw AVG privacy gegevens.